Om Marte Meo


Ved egen kraft ...

med lidt start hjælp

Ved ønske om yderligere information ring på 41435262 eller send en mail til

Jane@martemeo-stien.dk

Om Marte Meo


Marte Meo betyder oversat fra latin ”ved egen kraft”. Det centrale fokus i Marte Meo på alle niveauer, er at opmuntre mennesker til ved egen kraft at fremme og stimulere udviklingsprocesser så børn, forældre, professionelle omsorgsgivere lærer at udnytte deres kapacitet bedst muligt. 


Marte Meo metoden er en meget konkret og løsningsorienteret metode, hvor der tages udgangspunkt i de ressourcer der i forvejen er til stede. Metoden bruger video som arbejdsredskab. Videooptagelserne og analysen af samspillet i almindelige dagligdags situationer gør det muligt at få øje på barnets, den unges, den udviklingshæmmedes, den ældres initiativer og herfra sætte nye mål for udviklingsstøttende samspil.


 

I analysen, som foretages af Marte Meo terapeuten fokuseres der på:

  • Hvad kan for eksempel barnet allerede og hvad viser optagelserne, at barnet har brug for at lære
  • Hvad gør den voksne allerede, som er støttende for barnets udvikling
  • Hvad har den voksne brug for at få informationer om, at gøre noget mere af for at hjælpe barnet videre i sin udvikling

Informationerne videregives til den voksne med afsæt i udvalgte klip fra videooptagelserne med helt konkrete handleanvisninger, som kan forbedre samspillet og støtte udviklingen.Oprindelse


Marte Meo metoden er udviklet af hollænderen Maria Aarts. Metoden er blevet kendt og udbredt i Danmark siden 1994. Den anvendes i familier, dagplejen, daginstitutioner, behandlingshjem, plejehjem, folkeskolen. Ja, den kan anvendes i alle sammenhænge, hvor mennesker mødes.


Læs meget mere samt følg med på Martemeo.dk